Vilket land spelar mest kort

Det är svårt att fastställa exakt vilket land som spelar mest kort, eftersom kortspel är populära över hela världen och spelas i olika kulturer och samhällen. Kortspelens popularitet kan variera beroende på regionala och kulturella preferenser, och det finns ingen exakt mätning av hur mycket kort som spelas i varje land.

Det är dock känt att kortspel har en lång historia och är mycket populära i länder som Kina, Indien, USA och många europeiska länder som Spanien, Frankrike, Italien och Tyskland. Bridge, poker och olika typer av patiensspel är mycket populära i USA och Storbritannien, medan spel som Skat, Doppelkopf och Schafkopf är populära i Tyskland. Kortspelet Scopone är populärt i Italien, och Belote är populärt i Frankrike.

Det är viktigt att notera att kortspelens popularitet kan förändras över tid, och nya spel och trender kan påverka vilka spel som är mest populära i olika länder och regioner.