Hur spelar jag Patiensen Demonen?

Demonen är en patiens som spelas med en standardkortlek på 52 kort. Spelet är en variant av Klondike Solitaire (Harpan) men anses vara mer utmanande.

Här är en grundläggande beskrivning av hur man spelar Demonen:

Förberedelse:

Börja med att blanda kortleken noggrant. Placera 13 kort i en hög, kallad reserven, med framsidan uppåt. Det översta kortet i reserven är ditt startkort för grundkortshögarna. Lägg ut fyra kort på bordet i en rad med framsidan uppåt bredvid reserven. Resten av korten placeras i en hög vid sidan av spelplanen, kallad talongen.

Målet med spelet:

Målet med Demonen är att flytta alla kort från spelplanen, reserven och talongen till fyra grundkortshögar, en för varje färg (hjärter, ruter, klöver och spader). Grundkortshögarna byggs upp i ordning från startkortet till kung och sedan från ess till det kortet före startkortet.

Spelregler:

För att spela Demonen, följ dessa regler: a. Bygga kolumner: På spelplanen kan du bygga neråt i kolumner med växlande färger. Till exempel, om du har en röd knekt, kan du placera en svart dam ovanpå den. Fortsätt att bygga kolumnerna i avtagande ordning. b. Använda reserven: Du kan flytta det översta kortet i reserven till en kolumn eller grundkortshög när det är möjligt. Du får bara använda det översta kortet i reserven vid varje tillfälle. c. Använda talongen: Du kan vända kort från talongen, ett i taget. Om du inte kan använda det översta kortet i talongen, får du vända igen tills du hittar ett användbart kort eller tills talongen är tom. d. Flytta kort till grundkortshögarna: När du har ett kort som matchar startkortets rang, kan du placera det i en av de fyra grundkortshögarna. Sedan bygger du uppåt i ordning inom samma färg. Om du når kung, fortsätt med ess och bygg uppåt tills du når kortet före startkortet. e. Flytta kolumner: Om du har en kolumn eller en del av en kolumn i rätt ordning och med växlande färger, kan du flytta den som en enhet till en annan kolumn om det översta kortet har rätt färg och rang.

Avsluta spelet:

Spelet är vunnet när alla kort har flyttats till grundkortshögarna. Om du inte kan göra några fler drag och talongen är tom, är spelet förlorat.

Demonen är en utmanande patiens som kräver både tur och skicklighet.