Hur spelar jag kortspelet bridge?

Bridge är ett populärt stick tagning spel som spelas med en standardkortlek med 52 kort. Det spelas av fyra spelare i två lag om två (partners). Målet med spelet är att vinna så många stick som möjligt, baserat på budgivningen som sker innan spelet börjar.

Här är en grundläggande introduktion till hur man spelar Bridge:

Kortfördelning:

Korten blandas och delas ut så att varje spelare får 13 kort. Detta kan göras genom att dela ut korten ett i taget eller genom att dela ut små grupper av kort åt gången. I båda fallen är målet att varje spelare får 13 kort.

Budgivning:

Efter att korten har delats ut börjar budgivningen. Budgivningen avgör vilket kontrakt som ska spelas och vilket lag som blir spelförande. Spelarna bjuder i tur och ordning, och budgivningen fortsätter tills tre spelare i följd har passat. Det högsta budet blir det vinnande budet, och spelaren som lagt det vinnande budet blir spelförare.

Kontraktet:

Kontraktet består av två delar – trumffärgen och antalet stick som spelförande laget förväntas vinna utöver de sex första sticken (kallade bokstick). Till exempel, ett kontrakt på ”3 spader” innebär att spelförande laget ska försöka vinna nio stick (de sex första plus tre till) med spader som trumffärg.

Spelet:

Spelaren till vänster om spelföraren lägger ut det första kortet (kallat utspel). Därefter spelar spelförarens partner (kallad ”dummy”) öppet genom att lägga sina kort på bordet med färgerna sorterade och valörerna i ordning. Spelföraren kommer nu att kontrollera både sina egna kort och dummyns kort under spelets gång.

Spela stick:

Spelarna spelar stick genom att i tur och ordning lägga ut ett kort av samma färg som det första kortet som spelades i sticken. Om en spelare inte har något kort i den färgen, får de spela ett kort av en annan färg eller trumffärg. Stick vinner den spelare som har lagt det högsta kortet i den ledande färgen eller det högsta trumfkortet.

Poängräkning:

Efter att alla tretton stick har spelats räknas poängen. Spelförande laget får poäng om de når eller överträffar det antal stick som krävs enligt kontraktet. Om de inte lyckas vinna tillräckligt många stick får det icke-spelförande laget poäng för varje stick som spelförande laget är kort.

Nya givar:

Spelet fortsätter med nya givar tills ett lag har nått en viss poänggräns, vanligtvis 100 poäng.