Hur spelar jag Patiensen Yukon

Yukon är en patiensvariant som liknar Klondike Solitaire (Harpan) men har några skillnader i reglerna som gör den mer utmanande. Yukon spelas med en standardkortlek på 52 kort.

Här är en grundläggande beskrivning av hur man spelar Yukon:

Förberedelse:

Börja med att blanda kortleken noggrant. Lägg ut korten på bordet i sju kolumner. Den första kolumnen innehåller ett kort, den andra kolumnen två kort, och så vidare upp till den sjunde kolumnen som innehåller sju kort. Alla kort vänds uppåt, förutom det översta kortet i den första kolumnen, som vänds nedåt. Resten av korten placeras i en hög vid sidan av spelplanen, kallad talong.

Målet med spelet:

Målet med Yukon är att flytta alla kort från spelplanen till fyra grundkortshögar, en för varje färg (hjärter, ruter, klöver och spader). Grundkortshögarna byggs upp i ordning från ess till kung.

Spelregler:

För att spela Yukon, flytta korten enligt följande regler: a. Bygga kolumner: På spelplanen kan du bygga neråt i kolumner med växlande färger. Till exempel, om du har en röd knekt, kan du placera en svart dam ovanpå den. Fortsätt att bygga kolumnerna i avtagande ordning. b. Flytta kort och kolumner: Till skillnad från Klondike Solitaire, behöver du inte följa sekvensen av rangordning för att flytta kort eller grupper av kort mellan kolumner. Du kan flytta vilket kort som helst, oavsett dess position i kolumnen, tillsammans med alla kort som ligger på det, till en annan kolumn, så länge det översta kortet har rätt färg och rangordning. Till exempel kan du flytta en röd sexa och alla kort som ligger på den till en kolumn som slutar med en svart sjua. c. Använda talongen: I Yukon används talongen endast när du inte kan göra några fler drag på spelplanen. Du får inte blanda om talongen, så när du har använt alla korten i talongen är den tom. d. Flytta kort till grundkortshögarna: När du har ett ess, kan du placera det i en av de fyra grundkortshögarna. Sedan bygger du uppåt i ordning inom samma färg, från två till kung.

Avsluta spelet:

Spelet är vunnet när alla kort har flyttats till grundkortshögarna. Om du inte kan göra några fler drag och talongen är tom, är spelet förlorat.

Yukon kan vara en utmanande patiens, och genom att öva och utveckla strategier för att göra effektiva drag kan du bli riktig duggig.