Hur spelar jag kortspelet Dominion

Dominion är ett kortspel designat av Donald X. Vaccarino och utgivet av Rio Grande Games. Spelet kombinerar element från strategi, deckbyggande och kortinsamling. Målet är att bygga upp den mest välmående dominionen genom att samla ihop poängkort.

Här är en grundläggande guide för att spela Dominion:

  1. Förberedelser: a. Placera grundkorten i separata högar: Ägodelar, Silver, Guld, Förbannelsen och tronrummet. b. Välj 10 olika kort från action- och poängkorten. Lägg ut dessa i högar om 10 stycken vardera (8 för vissa poängkort). c. Varje spelare får 7 Ägodelskort och 3 Provinskort. Blanda dessa för att skapa spelarens startlek om 10 kort. d. Varje spelare drar 5 kort från sin lek som sin starthand.
  2. Spelrundan: Dominion spelas i turer, där varje spelare har möjlighet att agera under sin tur. En spelares tur består av tre faser:a. Actionfas: Spelaren kan spela ett actionkort från sin hand. Följ instruktionerna på kortet, vilket kan innebära att få fler actions, köpkraft, kort eller något annat. Om spelaren inte har några actionkort eller inte vill spela dem, går turen vidare till nästa fas.b. Köpfas: Spelaren kan köpa ett kort från försörjningshögarna, om de har tillräckligt med mynt på hand. Kostnaden för kortet finns angivet i nedre vänstra hörnet. Spelaren kan använda Ägodelar, Silver eller Guld för att köpa kort. Om spelaren inte vill köpa något går turen vidare till nästa fas.c. Upprensning: Spelaren lägger alla kort de har spelat, köpt eller har kvar på handen i sin avkasthög. Därefter drar spelaren fem nya kort från sin lek. Om leken tar slut, blandas avkasthögen och bildar en ny lek.
  3. Spelets slut: Spelet slutar när antingen Provinskorten eller tre andra försörjningshögar är slut. När detta sker, avslutar spelarna sin nuvarande runda och räknar sedan sina poäng. Spelaren med flest poäng vinner.

Tips:

  • Fokusera på att bygga en välbalanserad lek med actionkort som ger dig mer köpkraft och möjligheter att köpa fler kort.
  • Kom ihåg att det är poängkorten som ger dig poäng för att vinna spelet, men de kan göra din lek långsammare om du samlar för många för tidigt.
  • Anpassa din strategi efter de 10 olika action- och poängkorten som är tillgängliga i den aktuella omgången.