Hur spelar jag kortspelet Nerts

Nerts, även känt som Pounce eller Racing Demon, är ett snabbt och konkurrenskraftigt multiplayer-kortspel som spelas med en standardkortlek för varje spelare. Målet med spelet är att bli av med alla kort i ens Nerts-hög genom att spela dem på gemensamma spelhögar i mitten av bordet.

Här är hur du spelar Nerts:

  1. Förberedelser: a. Varje spelare behöver en egen kortlek med samma baksida som de andra spelarnas kortlekar. b. Blanda kortleken och dela ut 13 kort till din Nerts-hög. Lägg dessa med baksidan uppåt i en hög. c. Lägg ut fyra kort med framsidan uppåt bredvid Nerts-högen. Detta blir dina arbetsfack.
  2. Spelets gång: a. När alla spelare är redo, räknar någon ner och alla vänder överst kortet i sin Nerts-hög. b. Spelare drar kort från sin kortlek och försöker lägga dem på arbetsfacken eller i mitten av bordet. Du kan lägga kort på dina arbetsfack i fallande ordning och med omväxlande färger (t.ex. ruter 7 på klöver 8). I mitten av bordet bygger spelarna upp högar i stigande ordning och med samma färg (t.ex. hjärter 3 på hjärter 2). c. Du kan flytta kort mellan dina arbetsfack och från din Nerts-hög, men du får bara använda en hand åt gången. d. Om du inte kan göra några drag, drar du tre kort från din kortlek och lägger dem med framsidan uppåt på bordet. Du får använda det översta kortet i högen för att spela på dina arbetsfack eller i mitten av bordet.
  3. Spelets slut: a. När en spelare har spelat alla korten i sin Nerts-hög, ropar den spelaren ”Nerts!” och spelet stoppas. b. Poäng räknas som följer:
    • Varje kort som ligger i mitten av bordet ger ett poäng.
    • Varje kort som fortfarande ligger i din Nerts-hög ger ett minuspoäng. c. Spelet fortsätter i flera omgångar tills en spelare når en överenskommen poänggräns, till exempel 100 poäng.

Nerts är ett roligt och snabbt spel som kräver både snabbhet och strategi. Det kan spelas av så många spelare som det finns kortlekar tillgängliga, men det fungerar bäst med 2–6 spelare.