Hur spelar jag Patiensen Monte Carlo

Monte Carlo är en patiens som spelas med en standardkortlek på 52 kort.

Här är en grundläggande beskrivning av hur man spelar Monte Carlo:

Förberedelse:

Börja med att blanda kortleken noggrant. Lägg ut 25 kort på bordet i ett rutnät med fem rader och fem kolumner, alla med framsidan uppåt. De återstående 27 korten placeras i en hög vid sidan av spelplanen, kallad talongen.

Målet med spelet:

Målet med Monte Carlo är att para ihop och ta bort alla kort från spelplanen och talongen.

Spelregler:

För att spela Monte Carlo, följ dessa regler: a. Para ihop kort: Du kan para ihop två kort som ligger bredvid varandra horisontellt, vertikalt eller diagonalt, om de har samma rang (t.ex. två nior). När du hittar ett par, ta bort det från spelplanen. b. Fylla tomma utrymmen: När inga fler par kan göras, fyller du tomma utrymmen genom att flytta kort från samma rad eller kolumn så att alla kort samlas i den övre vänstra delen av rutnätet. Det bör inte finnas några tomma utrymmen mellan korten efter att du har flyttat dem. c. Använda talongen: När inga fler par kan göras och alla tomma utrymmen har fyllts, dra fem kort från talongen och placera dem i rutnätet för att fylla upp de tomma utrymmena. Upprepa processen med att para ihop och ta bort kort tills inga fler par kan göras. d. Börja om: Om inga fler par kan göras och det finns kort kvar i talongen, börja om genom att lägga ut 25 nya kort i rutnätet och upprepa stegen ovan.

Avsluta spelet:

Spelet är vunnet när alla kort har parats ihop och tagits bort från spelplanen och talongen. Om du inte kan göra några fler par och talongen är tom, är spelet förlorat.

Monte Carlo är en patiens som kräver både tur och strategi. Genom att öva och utveckla strategier för att göra effektiva drag kan du bli en bättre Monte Carlo-spelare och öka dina chanser att vinna.