Hur spelar jag kortspelet Uno

Uno är ett populärt kortspelet som passar för 2-10 spelare. Spelet går ut på att bli av med alla sina kort först genom att matcha färg eller siffra med det översta kortet på högen.

Här är en enkel guide för hur man spelar Uno:

Blanda Uno-kortleken:

Uno-kortleken består av 108 kort med fyra färger (röd, grön, blå och gul) och olika typer av kort (siffror, åtgärdskort och vilda kort).

Dela ut korten:

Dela ut sju kort till varje spelare. Placera resten av korten i en hög på bordet med framsidan nedåt. Detta blir draghögen.

Börja spelet:

Vänd över det översta kortet i draghögen och placera det bredvid, med framsidan uppåt. Detta blir avkastningshögen.

Spela ett kort:

Spelaren till vänster om given börjar. Spelaren måste spela ett kort som matchar det översta kortet på avkastningshögen, antingen i färg eller siffra. Om spelaren inte har ett matchande kort, drar spelaren ett kort från draghögen. Om det dragna kortet kan spelas, läggs det på avkastningshögen. Annars går turen vidare till nästa spelare.

Åtgärdskort:

Det finns tre typer av åtgärdskort i Uno:

Skippa kort:

Om detta kort spelas, hoppar nästa spelare över sin tur.

Vänd kort:

Om detta kort spelas, ändras spelriktningen (medurs blir moturs och vice versa).

Ta två kort:

Om detta kort spelas, måste nästa spelare dra två kort från draghögen och förlorar sin tur.

Vilda kort:

Det finns två typer av vilda kort i Uno:

Wild:

Spelaren som spelar detta kort får välja vilken färg som blir trumf. Nästa spelare måste spela ett kort i den valda färgen eller spela ett annat vilt kort.

Wild Draw Four:

Spelaren som spelar detta kort får välja vilken färg som blir trumf och tvingar nästa spelare att dra fyra kort från draghögen. Nästa spelare förlorar sin tur. Detta kort kan endast spelas om spelaren inte har några andra kort i samma färg som det översta kortet på avkastningshögen.

Säg ”Uno”:

När en spelare bara har ett kort kvar i handen, måste de säga ”Uno”. Om en annan spelare påpekar att de inte har sagt ”Uno” innan nästa spelare agerar, måste spelaren med ett kort kvar dra två kort från draghögen som straff.

Vinn spelet:

Spelet fortsätter tills en spelare har lagt sitt sista kort på avkastningshögen. Den spelaren vinner omgången.

Poängberäkning

När en av spelarna gått ut skall de övriga räkna samman poängen på de kort som de har på handen.

Korten värderas på följande sätt:

 • Alla kort från 0 till 9: kortets talvärde
 • Drag 2-kort: 20 poäng
 • Stoppkort: 20 poäng
 • Vändkort: 20 poäng
 • Byt färg-kort: 50 poäng
 • Byt färg drag 4-kort: 50 poäng

Det finns två sätt att fördela poängen:

 1. Den spelare som spelat slut på sina kort får det totala värdet av de kort som motspelarna har på sina händer. Innan spelet börjas sätts en gräns vid vilken hela spelet är slut. Den spelare som når det beslutade poängtalet, exempelvis 500 poäng, blir vinnare sammanlagt.
 2. Varje spelare räknar samman sina poäng. Efterhand som nya poäng kommer till läggs dessa samman med de poäng som spelaren har sedan tidigare. När en på förhand beslutad poänggräns nås utesluts spelaren. Den spelare som ännu inte har nått gränsen när näst siste spelaren går ut är vinnare.

UNO-Kortleken

UNO-kortleken består av 108 kort med valörerna 0-9 samt symboler i fyra färger:

 • 19 kort: 0-9 i rött
 • 19 kort: 0-9 i grönt
 • 19 kort: 0-9 i blått
 • 19 kort: 0-9 i gult
 • 8 stoppkort
 • 8 vändkort
 • 8 drag 2-kort
 • 4 byt färg-kort
 • 4 byt färg drag 4-kort