Hur spelar jag kortspelet Trippel-Klöver

Trippel-Klöver (även känt som ”Treklover” eller ”Trekløver”) är en svensk variant av kortspelet Klöver. Det spelas med 3 spelare och en standard 52-kortslek. Målet med spelet är att vinna så många steg som möjligt. Här är en grundläggande guide för att spela Trippel-Klöver:

Förberedelser:

 • Blanda kortleken och dela ut 17 kort till varje spelare. (Eftersom det finns 52 kort i leken kommer en kort att bli över)
 • Lägg det återstående kortet åt sidan, utan att någon ser det.

Spelregler:

 • Den spelare till vänster om given börjar spela och spelet fortsätter medsols.
 • Den första spelaren kan spela vilket kort som helst från sin hand.
 • De andra spelarna måste följa färg om möjligt. Om en spelare inte kan följa färg, kan de spela vilket kort som helst.
 • Steget vinns av den spelare som har lagt det högsta kortet i den ledande färgen. Om någon har spelat ett klöverkort och ingen annan klöver har spelats i detta steg, vinner den spelaren med klöverkortet steget oavsett kortets valör.
 • Spelaren som vinner steget börjar nästa steg.

Scoring:

 • När alla 17 steg har spelats, räknar varje spelare sina vunna steg.
 • Den spelare som vinner flest steg under omgången får 1 poäng.
 • Om två spelare vinner samma antal steg och detta är det högsta antalet steg, får ingen poäng för den omgången.
 • Om alla tre spelare vinner samma antal steg, får ingen poäng för den omgången.

Att vinna:

 • Spelet fortsätter över flera omgångar, med spelarna växelvis som givare.
 • Den första spelaren som når en överenskommen poänggräns (t.ex. 10 poäng) vinner spelet.

Notera att Trippel-Klöver inte är en välkänd variant av Klöver, och det finns många olika lokala regler och variationer. Anpassa gärna reglerna efter dina och dina medspelares preferenser.