Hur spelar jag kortspelet Golf

Golf är ett kortspel som kan spelas med 2-4 spelare. Det finns flera varianter av spelet, men en vanlig version använder en standardkortlek med 52 kort. Spelet går ut på att få så låg poäng som möjligt över flera omgångar.

Här är en grundläggande beskrivning av hur man spelar Golf:

Kortvärden:

I Golf har korten följande värden:

Kung (K) = 0 poäng

Ess (A) = 1 poäng

Kort 2-10 = samma värde som deras siffra

Knekt (J) och dam (Q) = 10 poäng

Förberedelse:

Blanda kortleken och dela ut sex kort till varje spelare. Spelarna lägger ut sina kort framför sig i två rader med tre kort i varje rad. Spelarna får inte titta på korten. Lägg resten av kortleken i mitten av bordet med baksidan uppåt och vänd det översta kortet så att det ligger med framsidan uppåt bredvid kortleken.

Spelets början:

Spelarna får nu titta på två av sina egna kort – ett kort i den översta raden och ett kort i den undre raden. Dessa kort får sedan läggas tillbaka med framsidan uppåt. När alla har tittat på sina kort och lagt tillbaka dem, kan spelet börja.

Spelarnas tur:

Spelarna spelar i tur och ordning, medurs. En spelare kan antingen: a. Ta det översta kortet från högen med baksidan uppåt, eller b. Ta det översta kortet som ligger med framsidan uppåt bredvid högen.Om spelaren vill behålla det kort de tog, byter de ut det mot ett av sina egna kort (som ligger med baksidan uppåt). Kortet som spelaren bytte ut läggs sedan med framsidan uppåt bredvid högen.

Avsluta en omgång:

En omgång avslutas när en spelare tror att de har den lägsta poängen och knackar på bordet istället för att ta ett kort. Alla andra spelare får då en sista tur att spela innan omgången är slut. Därefter vänds alla kort uppåt, och poängen räknas.

Poängräkning: Spelarna räknar poängen för sina kort och antecknar resultatet. Om en spelare har två likadana kort bredvid varandra i samma rad, räknas de som 0 poäng. Det totala poängantalet för varje spelare läggs

över flera omgångar.

Vinnaren:

Spelet fortsätter över ett förutbestämt antal omgångar eller tills en spelare når en viss poänggräns. När spelet är över vinner den spelare som har minst poäng.

Varianter av spelet kan inkludera olika antal kort per spelare, använda jokrar.

Lycka till!