Hur spelar jag Patiensen Idioten?

Idioten, även känd som Idiot Patience eller ”Aces Up”, är en patiens som spelas med en standardkortlek på 52 kort.

Här är en grundläggande beskrivning av hur man spelar Idioten:

Förberedelse:

Börja med att blanda kortleken noggrant. Lägg ut fyra kort på bordet i en rad med framsidan uppåt. Resten av korten placeras i en hög vid sidan av spelplanen, kallad talong.

Målet med spelet:

Målet med Idioten är att bli av med alla kort utom fyra ess på spelplanen. De fyra ess kommer att vara de sista kvarvarande korten.

Spelregler:

För att spela Idioten, följ dessa regler: a. Identifiera kort som kan tas bort: Titta på de fyra uppvända korten. Om det finns två eller flera kort av samma färg och ett av dem har lägre rang (t.ex., en klöver 3 och en klöver 8), kan det lägre kortet tas bort. Du kan också ta bort ett kort om det finns ett annat kort av samma färg och rang i raden. b. Ta bort kort: När du har identifierat ett kort som kan tas bort, klicka på det och det försvinner från spelplanen, lämnar ett tomt utrymme bakom sig. c. Fylla tomma utrymmen: Dra ett nytt kort från talongen och placera det i det tomma utrymmet. Om det nya kortet kan kombineras med ett befintligt kort, upprepa processen med att ta bort kort och fylla tomma utrymmen tills inga fler kombinationer är möjliga. d. Börja om: Om inga fler kort kan tas bort och det finns kort kvar i talongen, börja om genom att lägga ut fyra nya kort från talongen bredvid de befintliga korten på spelplanen och fortsätt spela. e. Slutet av spelet: Spelet är vunnet när alla kort utom de fyra ess är borttagna från spelplanen och talongen. Om du inte kan göra några fler drag och talongen är tom, är spelet förlorat.

Idioten är ett enkelt patiensspel som kräver både tur och skicklighet. Genom att öva och utveckla strategier för att göra effektiva drag kan du bli en bättre Idioten-spelare och öka dina chanser att vinna.