Hur spelar jag kortspelet War (Krig)

Krig (War) är ett enkelt och populärt kortspel för två spelare som kräver en standardlek med 52 spelkort (utan jokrar). Spelet handlar om tur snarare än skicklighet, och målet är att vinna alla korten i leken.

Här är en grundläggande guide för att spela Krig:

  1. Kortvärden: Korten rankas enligt följande (från lägst till högst): 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Knekt (J), Dam (Q), Kung (K), Ess (A). Färgen på korten har ingen betydelse i Krig.
  2. Förberedelser: Blanda kortleken ordentligt och dela ut hela leken jämnt mellan de två spelarna, så att varje spelare har 26 kort vardera. Spelarna håller sina kort med framsidan nedåt och får inte titta på dem.
  3. Spelets gång: Spelarna vänder samtidigt över det översta kortet i sin hög och lägger det framför sig. Den spelare vars kort har högst värde vinner båda korten och lägger dem längst ner i sin hög. Om korten har samma värde utbryter det ”krig”.
  4. Krig: När det blir krig måste varje spelare lägga ytterligare tre kort från sin hög med framsidan nedåt på bordet. Efter detta vänder båda spelarna över det fjärde kortet och jämför värdena. Den spelare vars fjärde kort har högst värde vinner alla korten som ligger på bordet. Om det fjärde kortet också har samma värde, fortsätter kriget på samma sätt (ytterligare tre kort med framsidan nedåt och det fjärde kortet med framsidan uppåt) tills en spelare vinner.
  5. Spelets slut: Spelet fortsätter tills en spelare har vunnit alla korten eller båda spelarna har för få kort för att fortsätta kriget. Den spelare som har vunnit alla korten vinner spelet.

Observera att Krig kan vara tidskrävande, och det finns ingen garanti för att spelet kommer att sluta inom en viss tidsram.