Hur spelar jag kortspelet Krypkille

Krypkille är ett svenskt kortspelet som spelas med en vanlig svensk 52-kortslek (utan jokrar). Spelet kan spelas av 2-6 spelare, men är vanligast med 3 eller 4 deltagare. Målet med spelet är att bli av med alla sina kort så snabbt som möjligt.

Här är en enkel guide till hur du spelar Krypkille:

  1. Börja med att blanda kortleken och dela ut 9 kort till varje spelare. Lägg de återstående korten i en hög med framsidan nedåt på bordet. Detta blir draghögen.
  2. Vänd det översta kortet i draghögen och lägg det bredvid med framsidan uppåt. Detta kort blir starten på kryphögen.
  3. Den spelare som sitter till vänster om den som delade ut korten börjar spelet. Spelaren kan antingen ta det översta kortet från draghögen eller det översta kortet från kryphögen.
  4. Om spelaren tar kortet från kryphögen måste denne lägga ett kort från sin hand med samma valör (rank) på kryphögen. Om spelaren inte kan göra det måste denne ta hela kryphögen och lägga den på sin hand.
  5. Om spelaren tar kortet från draghögen och har ett kort med samma valör, kan denne välja att lägga det kortet på kryphögen och fortsätta spela. Annars går turen vidare till nästa spelare.
  6. När en spelare har ett kort med samma valör som det översta kortet på kryphögen och alla andra kort i handen har en högre valör, måste spelaren ”krypa”. Det innebär att spelaren visar detta kort för de andra spelarna och lägger det på kryphögen. Därefter får spelaren lägga ut alla kort i sin hand som har en lägre valör än det översta kortet på kryphögen.
  7. Spelet fortsätter i den riktningen tills en spelare har lagt ut alla sina kort och därmed vunnit omgången.
  8. Om draghögen tar slut och ingen spelare har vunnit ännu, lägger man undan det översta kortet i kryphögen och vänder resten av kryphögen för att bilda en ny draghög. Spelet fortsätter sedan som tidigare.

Krypkille är ett enkelt och roligt kortspelet som kräver både strategi och tur. Spelet kan varieras genom att ändra regler eller antalet kort som delas ut i början.