Hur spelar jag kortspelet Skip-Bo

Skip-Bo är ett populärt kortspel för 2-6 spelare som är baserat på att bli av med sina kort i rätt ordning. Spelet använder en särskild kortlek med 162 kort: 144 numrerade kort (1-12) och 18 Skip-Bo-kort (jokrar).

Här är en grundläggande guide för att spela Skip-Bo:

Blanda korten:

Blanda kortleken väl och dela ut korten till varje spelare. Antalet kort som delas ut beror på antalet spelare:

2-4 spelare: 30 kort vardera

5-6 spelare: 20 kort vardera

Skapa en ”draw pile”: Lägg de återstående korten i en hög i mitten av bordet. Detta blir ”draw pile”.

Skapa ”stock piles”: Varje spelare skapar sin egen ”stock pile” med sina kort. Korten placeras med baksidan uppåt och det översta kortet vänds uppåt.

Spelets mål:

Målet med spelet är att bli av med alla kort i sin ”stock pile”. Den första spelaren som gör det vinner spelet.

Spela spelet:

I början av varje tur drar spelaren fem kort från ”draw pile” för att skapa sin hand.

Spelaren kan använda kort från sin hand, ”stock pile” eller upp till fyra ”discard piles” (som skapas under spelets gång) för att spela kort på de gemensamma ”building piles” i mitten av bordet.

”Building piles” måste startas med ett 1-kort eller ett Skip-Bo-kort (som joker) och sedan byggas upp i sekventiell ordning (1-12). När en ”building pile” når 12, tas den bort från spelområdet och en ny ”building pile” kan startas.

Om en spelare inte kan eller inte vill spela något kort, måste de lägga ett kort från sin hand i en av sina ”discard piles”. Varje spelare kan ha upp till fyra ”discard piles” och kan placera korten i valfri ordning.

Efter att en spelare har lagt ett kort på en ”discard pile” eller spelat alla möjliga kort, är det nästa spelares tur. Om spelarens hand är tom, drar de fem nya kort från ”draw pile” i början av sin nästa tur.

Om ”draw pile” tar slut, blandas alla färdiga ”building piles” (utom de översta korten) och skapar en ny ”draw pile”.

Att vinna spelet:

Spelet fortsätter tills en spelare har spelat det sista kortet i sin ”stock pile”. Den spelaren är då vinnaren.

Notera att det finns olika varianter av Skip-Bo, och reglerna kan skilja sig något beroende på vilken version du spelar. Det är alltid en bra idé att diskutera reglerna med dina medspelare innan ni börjar spela.