Hur spelar jag Patiensen Tripeaks?

Tripeaks, även känd som Tri Towers eller Triple Peaks, är en patiens som spelas med en standardkortlek på 52 kort.

Här är en grundläggande beskrivning av hur man spelar Tripeaks:

Förberedelse:

Börja med att blanda kortleken noggrant. Lägg ut korten på bordet i tre toppar, där varje topp har fyra rader av överlappande kort. Den översta raden har ett kort, den andra raden har två kort, och så vidare upp till den fjärde raden som innehåller fyra kort. Totalt kommer det att finnas 18 kort i varje topp och 28 kort i talongen. Resten av korten placeras i en hög vid sidan av spelplanen, kallad talongen.

Målet med spelet:

Målet med Tripeaks är att flytta alla kort från topparna till en grundkortshög genom att välja kort som är en rang högre eller lägre än det nuvarande kortet i grundkortshögen.

Spelregler:

För att spela Tripeaks, följ dessa regler: a. Börja spelet: Vänd det översta kortet i talongen och placera det bredvid högen för att skapa grundkortshögen. b. Ta bort kort från topparna: Du kan ta bort ett kort från topparna om det är en rang högre eller lägre än det översta kortet i grundkortshögen. Till exempel, om det översta kortet i grundkortshögen är en 7, kan du ta bort en 6 eller en 8. Kungen och essen är ”rundgående”, vilket innebär att du kan placera en kung på ett ess och vice versa. c. Använda talongen: Om det inte finns några tillgängliga drag i topparna, vänd det översta kortet i talongen och placera det på grundkortshögen. Du kan fortsätta att vända kort från talongen tills ett användbart kort dyker upp eller tills talongen är tom. d. Tomma toppar: När du tar bort alla kort från en topp, blir den tom. Målet är att tömma alla tre topparna.

Avsluta spelet:

Spelet är vunnet när alla kort har flyttats från topparna till grundkortshögen. Om du inte kan göra några fler drag och talongen är tom, är spelet förlorat.

Tripeaks är en patiens som kräver både tur och strategi. Genom att öva och utveckla strategier för att göra effektiva drag kan du bli en bättre Tripeaks-spelare och öka dina chanser att vinna.