Hur spelar jag kortspelet Tecken

”Tecken” är ett snabbt och enkelt kortspelet som också är känt som ”Kemps” eller ”Kamps” i andra delar av världen. Spelet är för 4 eller fler spelare, och det är bäst att spela i jämnt antal eftersom spelarna bildar lag om två. Målet med spelet är att få fyra kort med samma värde (t.ex. fyra kungar eller fyra tvåor) och signalera detta till din partner utan att motståndarna märker signalen.

Så här spelar du Tecken:

  1. Dela upp spelarna i lag om två. Varje par sitter mitt emot varandra, och partners kan diskutera en hemlig signal innan spelet börjar. Signalen kan vara något som att blinka, röra vid näsan eller dra i örat, men det måste vara diskret nog för att inte bli upptäckt av motståndarna.
  2. Blanda en standardlek med 52 kort. Dela ut fyra kort till varje spelare. Lägg resten av korten i en hög i mitten av bordet med framsidan nedåt.
  3. Spelet börjar när en spelare (vanligtvis den som delade ut korten) tar det översta kortet från högen och bestämmer om de vill byta ut ett av sina kort med det nya kortet. Om spelaren väljer att byta ut ett kort, lägger de det oönskade kortet med framsidan uppåt bredvid högen med framsidan nedåt. Om spelaren inte vill ha kortet, lägger de det direkt på den uppåtvända högen.
  4. Spelare turas om att dra kort från den nedåtvända högen eller plocka upp det översta kortet från den uppåtvända högen. Spelarna försöker samla på sig fyra kort med samma värde.
  5. När en spelare har fyra kort med samma värde, försöker de diskret signalera till sin partner med den förutbestämda signalen. Om partnern ser signalen, ropar de ”Tecken!” och båda spelarna visar sina kort. Om deras partner har fyra kort med samma värde, vinner de rundan. Om inte, vinner det andra laget rundan.
  6. Om en spelare tror att en motståndare har gett sin partner en signal, kan de ropa ”Kontra-tecken!” och peka på den misstänkta spelaren. Om den anklagade spelaren faktiskt hade fyra kort med samma värde, vinner det anklagande laget. Om inte, vinner det andra laget.
  7. Spelet fortsätter tills ett lag vinner ett förutbestämt antal rundor, till exempel bäst av fem eller bäst av sju rundor.

Kom ihåg att vara diskret med din signal och var uppmärksam på dina motståndares beteende för att upptäcka deras signaler. Tecken är ett roligt och snabbt spel som testar din förmåga att kommunicera och observera.