Hur spelar jag Patiensen Spindelharpan

Spindelharpan är en patiens som spelas med två standardkortlekar på 104 kort.

Här är en grundläggande beskrivning av hur man spelar Spindelharpan:

Förberedelse:

Börja med att blanda de två kortlekarna noggrant. Lägg ut 10 kolumner med kort på bordet. Placera fyra kort i var och en av de första fyra kolumnerna och tre kort i de resterande sex kolumnerna. De översta korten i varje kolumn ska vara med framsidan uppåt, medan de andra korten är med framsidan nedåt. De återstående 50 korten bildar en hög som kallas för talongen.

Målet med spelet:

Målet med Spindelharpan är att flytta alla kort från spelplanen och talongen till åtta grundkortshögar, varje hög bestående av en hel färg i ordning från kung till ess.

Spelregler:

För att spela Spindelharpan, följ dessa regler: a. Bygga kolumner: På spelplanen bygger du kolumner med kort i avtagande ordning, oavsett färg. Till exempel kan du placera en 8 på en 9 av vilken färg som helst. Du får flytta en eller flera kort i en sekvens till en annan kolumn om det första sekvenskortet passar på det översta kortet i målkolumnen. b. Vända kort: Om det översta kortet i en kolumn är med framsidan nedåt, får du vända det så att det blir synligt. c. Tomma kolumner: När en kolumn blir tom, kan du endast placera en kung eller en sekvens som börjar med en kung i den tomma kolumnen. d. Använda talongen: När du inte kan göra några fler drag på spelplanen, drar du tio kort från talongen och placerar ett kort i varje kolumn. Du kan göra detta så länge det finns kort kvar i talongen. e. Flytta kort till grundkortshögarna: När du har en sekvens av samma färg från kung till ess, kan du flytta den till en av de åtta grundkortshögarna.

Avsluta spelet:

Spelet är vunnet när alla kort har flyttats till grundkortshögarna. Om du inte kan göra några fler drag och talongen är tom, är spelet förlorat.

Spindelharpan är en patiens som kräver både tur och strategi. Genom att öva och utveckla strategier för att göra effektiva drag kan du bli en bättre Spindelharpan-spelare och öka dina chanser att vinna.