Hur spelar jag kortspelet Svarte Petter?

Svarte Petter är ett enkelt och roligt kortspel som kan spelas av både barn och vuxna. Det spelas oftast med 3-6 spelare, men det går att spela med fler eller färre spelare också.

Här är en grundläggande guide för hur man spelar Svarte Petter:

  1. Använd en standardkortlek med 52 kort. Ta bort alla kort utom klädda kort (knektar, damer och kungar) samt en joker som representerar Svarte Petter. Du kommer att ha 13 par klädda kort och Svarte Petter (totalt 27 kort).
  2. Blanda korten och dela ut dem jämnt bland alla spelare. Om det finns kort över kan de placeras åt sidan och användas senare för att jämföra par. Det är viktigt att ingen annan än den som har Svarte Petter vet var det kortet är.
  3. Spelarna tittar på sina kort och lägger ner alla par de har på bordet. Paren består av två identiska klädda kort, såsom två knektar i hjärter och ruter.
  4. Spelaren till vänster om given börjar genom att dra ett kort från handen på spelaren till vänster om dem. Om det dragna kortet bildar ett par med ett kort i spelarens hand, läggs paret på bordet. Om inte, behålls kortet på handen.
  5. Spelet fortsätter medurs. Varje spelare drar i sin tur ett kort från spelaren till vänster om sig och lägger ner eventuella par de bildar.
  6. Spelet fortsätter tills alla korten är parade, förutom Svarte Petter. Den spelare som sitter kvar med Svarte Petter förlorar spelet.

Svarte Petter är ett enkelt kortspel där målet är att bli av med alla sina kort genom att bilda par och undvika att bli kvar med Svarte Petter. Det är ett bra sätt att fördriva tiden och kan anpassas för att inkludera fler eller färre spelare och kort efter behov.