Hur spelar jag kortspelet Femhundra

Femhundra (500) är ett kortspel som ofta spelas med 2-6 spelare, men det är mest populärt med 4 spelare i två lag om två. Det är ett budgivningsspel där målet är att nå 500 poäng genom att vinna stick med hjälp av smarta bud och strategi. Här är en kort guide om hur du spelar Femhundra:

Förberedelser:

Du behöver en kortlek med 43 kort. Ta en vanlig kortlek med 52 kort och ta bort alla kort med valörerna 2-6. Lägg till en joker så att du har totalt 43 kort. Om ni är 4 spelare, dela ut 10 kort till varje spelare. Om ni är 6 spelare, dela ut 9 kort till varje spelare och lägg undan ett kort.

Budgivning:

Spelet börjar med budgivning. Spelarna turas om att bjuda på hur många stick de tror att de kan vinna och vilken färg som ska vara trumf. Varje bud måste vara högre än det föregående. Ett bud består av ett nummer (6-10) och en färg (hjärter, ruter, klöver eller spader). Ett bud på ”nio hjärter” innebär att spelaren tror att de kan vinna minst nio stick med hjärter som trumf. Det finns också ett bud som kallas ”misoré” där spelaren förbinder sig att inte vinna några stick alls, samt ”öppen misoré” där spelaren visar sina kort för de andra spelarna och förbinder sig att inte vinna några stick. Budgivningen fortsätter tills alla spelare har sagt ”pass” efter varandra.

Trumf och byte av kort:

Den spelare som vinner budgivningen väljer vilken färg som ska vara trumf och får byta ut upp till 3 kort från sin hand mot de 3 översta korten i draghögen (5 kort i draghögen om ni är 6 spelare). Om spelaren har bjudit på misoré eller öppen misoré får de inte byta kort.

Spela stick:

Den spelare som vunnit budgivningen börjar spela ut ett kort. De andra spelarna måste följa den ledande färgen om möjligt. Om de inte kan följa färg, får de spela vilket kort som helst, inklusive trumf. Det högsta kortet i ledande färg eller högsta trumfkortet vinner sticket. Den som vinner sticket spelar ut det första kortet i nästa sticket.

Poäng och avslutande:

Efter att alla stick spelats, räknar spelarna hur många stick de har vunnit. Om den spelare som vunnit budgivningen uppfyller sitt bud får de poäng för antalet stick de vann multiplicerat med trumffärgens värde (20 poäng för klöver, 40 poäng för ruter, 60 poäng för hjärter, 80 poäng för spader, 250 poäng för misoré