Hur spelar jag kortspelet Hjärter?

Hjärter är ett klassiskt kortspel som vanligtvis spelas av 4 personer. Spelet använder en standardkortlek med 52 kort utan jokrar. Målet med spelet är att undvika att få hjärterkort och framförallt spader dam, eftersom de ger poäng. Spelaren med lägst poäng vid spelets slut vinner.

Här är en grundläggande guide för hur man spelar Hjärter:

  1. Börja med att blanda korten och dela ut hela leken så att varje spelare får 13 kort.
  2. Varje omgång börjar med en kortväxling. Under den första omgången skickar spelarna 3 kort till spelaren till vänster. Under den andra omgången skickas 3 kort till spelaren till höger. Under den tredje omgången skickas 3 kort till spelaren mittemot. Den fjärde omgången sker utan kortväxling. Denna cykel upprepas tills spelet är slut.
  3. Den spelare som har klöver två börjar spelet genom att spela detta kort. Spelarna fortsätter sedan att spela kort medurs. Varje spelare måste följa den ledande färgen om de kan. Om en spelare inte kan följa färgen får de spela vilket kort som helst, förutom hjärter eller spader dam (med undantag för vissa situationer, se punkt 5).
  4. Den spelare som spelar det högsta kortet i den ledande färgen vinner sticket och börjar nästa omgång.
  5. Hjärter får inte spelas förrän de har ”brutits”, vilket innebär att någon har spelat hjärter i ett tidigare stick när de inte kunde följa färgen. När hjärter har brutits kan de spelas fritt. Spader dam får inte spelas i det första sticket, men kan spelas när som helst därefter, förutsatt att hjärter har brutits eller att spelaren inte har några alternativ för att följa färg.
  6. Efter att alla 13 stick är spelade räknar spelarna sina poäng. Varje hjärterkort ger 1 poäng och spader dam ger 13 poäng.
  7. Korten samlas ihop, blandas och delas ut igen för nästa omgång.
  8. Spelet fortsätter tills någon når eller överstiger 100 poäng. Då avslutas spelet och den spelare med lägst poäng vinner.

Det finns många varianter av Hjärter med olika regler och poängsystem, men ovanstående instruktioner ger en grundläggande förståelse för hur spelet spelas.