Hur spelar jag kortspelet Old Maid

Old Maid är ett klassiskt och enkelt kortspel som kan spelas av 2 till 8 spelare, ofta populärt bland barn. Spelet spelas med en standardkortlek om 52 kort, men med ett extra kort, som kan vara en joker eller ett separat kort som kallas ”Old Maid”.

Här är en grundläggande guide för att spela Old Maid:

Förberedelser:

Ta en standardkortlek om 52 kort och lägg till en joker eller ett separat kort som representerar ”Old Maid”. Om du inte har en joker eller ett separat kort kan du använda en lapp eller ett liknande objekt som ersättning.

Kortutdelning:

Blanda kortleken och dela ut alla korten jämnt mellan spelarna. Det är okej om några spelare får ett kort mer än de andra. Spelarna tittar på sina kort och plockar bort alla par de har (till exempel två kungar, två treor, etc.). Paren läggs åt sidan.

Spela spelet:

Spelaren till vänster om givaren startar genom att dra ett kort från handen på spelaren till vänster om sig. Om det dragna kortet bildar ett par med ett kort i spelarens hand, läggs paret åt sidan. Om det dragna kortet inte bildar ett par, behåller spelaren kortet i sin hand. Spelet fortsätter medsols, där varje spelare i tur och ordning drar ett kort från handen på spelaren till vänster om sig.

Målet med spelet:

Målet med Old Maid är att inte bli kvar med ”Old Maid”-kortet. Spelet fortsätter tills alla par har lagts åt sidan och bara ”Old Maid”-kortet är kvar. Den spelare som har ”Old Maid”-kortet i sin hand när spelet är slut har förlorat.

För att göra spelet mer utmanande och roligt kan spelarna hålla sina kort så att de inte syns för andra spelare när de väljer ett kort att dra. Det är också möjligt att anpassa spelet genom att ändra reglerna eller använda en specialkortlek för att skapa nya par och unika kort.