Hur spelar jag tärningsspelet Yatzy?

Yatzy, även känt som Yahtzee, är ett populärt tärningsspel som spelas med fem tärningar. Målet med spelet är att uppnå den högsta poängen genom att fylla i en poängtavla med olika tärningskombinationer.

Här är en grundläggande beskrivning av hur man spelar Yatzy:

Förberedelse:

För att spela Yatzy behöver du fem tärningar, en poängtavla och en penna. Poängtavlan är uppdelad i två sektioner: Övre sektionen och nedre sektionen. Övre sektionen består av enkla nummer (1:or, 2:or, 3:or, 4:or, 5:or och 6:or), medan nedre sektionen innehåller olika kombinationer som par, triss, fyrtal, kåk, stege och Yatzy.

Spelarens tur:

Varje spelare får i tur och ordning tre kast per runda. Under ett kast kan spelaren välja att kasta alla fem tärningar eller behålla några och kasta om de återstående tärningarna. Målet är att uppnå en av de kombinationer som finns på poängtavlan.

Fylla i poängtavlan:

Efter de tre kasten måste spelaren fylla i en rad på sin poängtavla. Spelaren kan välja vilken rad som helst som inte redan är ifylld, baserat på de tärningar de har kastat. Om spelaren inte har uppnått någon kombination under sin tur, måste de fylla i en nolla på en av de tomma raderna.

Poängsystem:

Poängen för varje kombination är följande: Övre sektionen:

  • 1:or, 2:or, 3:or, 4:or, 5:or, 6:or: Poängen är summan av alla tärningar som visar det valda numret.

Nedre sektionen:

Par: Poängen är summan av de två tärningarna i paret med högst värde.

Två par: Poängen är summan av alla tärningar som ingår i de två paren.

Triss: Poängen är summan av de tre tärningarna i trissen.

Fyrtal: Poängen är summan av de fyra tärningarna i fyrtal.

Kåk: Poängen är summan av alla tärningar (triss + par).

Liten stege: Poängen är 15 (sekvensen 1-2-3-4-5).

Stor stege: Poängen är 20 (sekvensen 2-3-4-5-6).

Chans: Poängen är summan av alla tärningar.

Yatzy: Poängen är 50 (alla tärningar visar samma nummer).

Yatzy bonus

För att få bonus måste spelaren få minst 63 poäng i de sex översta raderna (detta motsvarar i genomsnitt tre av varje villkor). Bonus ger alltid 50 poäng oavsett poängsumman.

Yatzy spelplan att skriva ut