Hur spelar jag kortspelet Spader

Spader är ett sticktagningsspel som spelas med en standardkortlek om 52 kort. Spelet är mest populärt för fyra spelare, men det finns varianter för tre och fem spelare också.

Här är en grundläggande guide för att spela Spader med fyra spelare:

Förberedelser:

Dela ut hela kortleken så att varje spelare får 13 kort. Spader är alltid trumffärg, vilket innebär att de är starkare än de andra färgerna.

Budgivning:

Spelarna ska nu titta på sina kort och bestämma hur många trick de tror att de kan vinna under omgången. Varje spelare bjuder på ett antal stick, från noll till 13, och bjuder sker medurs. Det totala antalet bud från alla spelare kallas för lagets ”kontrakt”.

Spela ut korten:

Spelaren till vänster om given startar första sticket genom att spela ut ett kort. Spelet fortsätter medsols, och varje spelare måste följa den ledande färgen om möjligt. Om en spelare inte har något kort i den ledande färgen kan de spela ett kort i en annan färg eller spela en spader (trumf). Trumfkorten (spader) slår alla andra kort i de andra färgerna.

Vinnande stick:

Den spelare som spelar det högsta kortet i den ledande färgen, eller det högsta trumfkortet om något spelas, vinner sticket. Den spelaren samlar in korten och startar nästa stick.

Poängräkning:

Efter att alla 13 stick har spelats, räknar spelarna antalet trick de har vunnit. Om en spelare har vunnit lika många stick som de bjudit, får de 10 poäng för varje stick de bjudit på. Om en spelare har vunnit fler stick än de bjudit, får de 1 poäng för varje ”övertrick”. Om en spelare vinner färre stick än de bjudit, förlorar de 10 poäng för varje stick de bjudit på. Detta kallas att ”gå bet”.

Nya omgångar:

Givaren roterar medsols, och en ny omgång börjar med ny kortutdelning och budgivning. Spelet fortsätter tills något lag eller någon spelare når en förutbestämd poänggräns, till exempel 500 poäng. Det lag eller den spelare som först når poänggränsen vinner.

Det finns flera variationer av Spader, inklusive ”nollspel” där en spelare bjuder noll och försöker undvika att vinna några trick, samt ”blind noll” där en spelare bjuder noll innan de har sett sina kort. Regler och poängsystem kan variera beroende på varianter och lokala traditioner.