Hur spelar jag Patiensen Golf Patiens

Golf Patiens är en patiens som spelas med en standardkortlek på 52 kort. Här är en grundläggande beskrivning av hur man spelar Golf Patiens:

  1. Förberedelse: Börja med att blanda kortleken noggrant. Lägg ut sju kolumner med kort på bordet, där varje kolumn innehåller fem kort med framsidan uppåt. De återstående 17 korten bildar en hög som kallas för talongen. Vänd det översta kortet i talongen så att det är synligt och kallas uppkortet.
  2. Målet med spelet: Målet med Golf Patiens är att flytta alla kort från spelplanen till uppkortshögen. Poängen baseras på antalet kort som återstår på spelplanen när inga fler drag kan göras, där färre återstående kort ger en bättre poäng.
  3. Spelregler: För att spela Golf Patiens, följ dessa regler: a. Flytta kort: Du kan flytta ett kort från spelplanen till uppkortshögen om det har ett värde som är en enhet högre eller lägre än uppkortets värde. Färg och symbol spelar ingen roll. Om det översta kortet på uppkortshögen är en knekt, kan du flytta en tia eller en dam till uppkortshögen. Ess och kungar är speciella: endast en kung kan placeras på ett ess, och endast ett ess kan placeras på en kung. b. Använda talongen: Om du inte kan flytta några kort från spelplanen, drar du nästa kort från talongen och använder det som uppkort. Du kan göra detta så länge det finns kort kvar i talongen. c. Tomma kolumner: När en kolumn på spelplanen blir tom, kan du inte fylla på den med nya kort. En tom kolumn kan inte användas för att göra drag.
  4. Avsluta spelet: Spelet är slut när inga fler drag kan göras och talongen är tom. Räkna antalet kort som återstår på spelplanen och använd det som din poäng. Färre återstående kort ger en bättre poäng. Golf Patiens är ett spel där du tävlar mot dig själv för att försöka få en lägre poäng varje gång du spelar.

Golf Patiens är en patiens som kräver både tur och strategi. Genom att öva och utveckla strategier för att göra effektiva drag kan du bli en bättre Golf Patiens-spelare och förbättra dina poäng.