Här är en ordlista med vanliga uttryck och termer som används inom kortspel:

Kortlek:

En standardkortlek består av 52 kort, med fyra färger (hjärter, ruter, spader och klöver) och tretton valörer (2-10, knekt, dam, kung och ess).

Blanda:

Att blanda om korten i kortleken för att säkerställa en slumpmässig fördelning.

Kupera:

Att dela kortleken i två delar efter att den har blandats, vanligtvis för att förhindra fusk.

Ge:

Att dela ut korten till spelarna i början av ett spel.

Hand:

De kort som en spelare håller under spelets gång.

Färg:

En av de fyra symbolerna i en standardkortlek: hjärter, ruter, spader och klöver.

Valör:

Kortets rang eller nummer (2-10, knekt, dam, kung och ess).

Trumf:

En förutbestämd färg som är starkare än de andra färgerna i vissa kortspel.

Stick:

En omgång i ett kortspel där varje spelare spelar ut ett kort, och den som spelar det högsta kortet (eller trumfkortet) vinner omgången och samlar korten.

Spela ut:

Att lägga ett kort på bordet från sin hand.

Följa färg:

Att spela ett kort med samma färg som det första kortet som spelades ut i en omgång.

Passa:

Att välja att inte spela ut ett kort under en omgång, vanligtvis för att man inte kan följa färg eller slå det senast spelade kortet.

Knacka:

Att signalera att man är nöjd med sin hand i vissa kortspel och vill jämföra den med de andra spelarnas händer.

Runda:

En omgång eller cykel av ett kortspel där alla spelare har möjlighet att agera.

Poäng:

En enhet som används för att mäta spelarnas framgång i ett kortspel.

Muck:

I pokerspel är muck när en spelare väljer att kasta sina kort utan att visa dem när det är dags att visa händerna vid showdown.

Dessa termer och uttryck används i många olika kortspel. Det ger dig en grundläggande förståelse av det gemensamma språket som används i dessa kort spel op den här hemsidan.

Vem börjar i kortspelet?

I kortspel kan vem som börjar variera beroende på spelets regler. Här är några exempel på hur man bestämmer vem som börjar i olika kortspel:

  1. Yngst eller äldst: I vissa kortspel börjar den yngsta eller äldsta spelaren, beroende på spelets traditioner och regler.
  2. Kortgivaren: I vissa spel börjar den person som blandar och delar ut korten, medan i andra spel börjar spelaren till vänster om kortgivaren.
  3. Högsta eller lägsta kort: Spelarna drar kort från en blandad kortlek, och den med det högsta eller lägsta kortet får börja.

För att veta vem som börjar i ett specifikt kortspel är det viktigt att bekanta sig med spelets regler och följa den angivna metoden. Om reglerna inte anger någon specifik metod kan spelarna komma överens om en metod som passar gruppen.