Hur spelar jag tärningsspelet 10000

10 000, även känt som Farkle, Zilch eller Greedy, är ett tärningsspel som spelas med 6 tärningar. Målet med spelet är att nå 10 000 poäng eller mer så snabbt som möjligt.

Här är en grundläggande beskrivning av hur man spelar 10 000:

Förberedelse:

För att spela 10 000 behöver du 6 tärningar och något att anteckna poängen på. Spelarna slår en tärning var för att bestämma vem som börjar, och spelet fortsätter medurs.

Spelarens tur:

I början av varje tur kastar spelaren alla 6 tärningar. Efter varje kast måste spelaren välja minst en tärning som ger poäng och lägga den åt sidan. Spelaren kan sedan välja att stanna och spara de ackumulerade poängen eller fortsätta kasta de återstående tärningarna för att försöka samla mer poäng. Om en spelare inte får några poäng i ett kast, kallas det en ”Farkle” och spelaren förlorar alla poäng som samlats in under den nuvarande turen. Turen går då vidare till nästa spelare.

Poängsystem:

Tärningar som ger poäng är följande:

En etta (1) = 100 poäng

En femma (5) = 50 poäng

Tre av samma slag (t.ex. tre 2:or) = siffran på tärningarna multiplicerad med 100 (t.ex. tre 2:or = 200 poäng)

Tre ettor (1:or) = 1 000 poäng

Fyra, fem eller sex av samma slag ger ytterligare poäng (t.ex. fyra 2:or = 400 poäng, fem 2:or = 800 poäng, sex 2:or = 1 600 poäng)

En rak (1-2-3-4-5-6) = 1 500 poäng

Tre par (t.ex. 1-1-2-2-3-3) = 1 500 poäng

Komma in i spelet:

För att komma in i spelet måste en spelare få minst 500 poäng under en tur. När en spelare har kommit in i spelet kan de börja lägga till poäng till sin totala poängsumma.

Sluttaktik:

När en spelare når 10 000 poäng eller mer, får de andra spelarna en sista tur att försöka slå den ledande spelarens poängsumma. Om ingen annan spelare lyckas slå den ledande spelarens poäng, vinner den ledande spelaren.

Spelare kan använda olika strategier och taktiker för att maximera sina poäng, såsom att veta när de ska stanna och spara poäng eller när de ska fortsätta kasta för att samla mer poäng.