Hur spelar jag tärningsspelet Craps

Craps är ett populärt tärningsspel som spelas på casinon och informellt i sociala sammanhang. Spelet spelas med två tärningar och involverar flera spelare som satsar på olika utfall.

Här är en grundläggande beskrivning av hur man spelar Craps:

Förberedelse:

Craps spelas på ett specialbord med två tärningar. En ”shooter” (tärningskastare) utses bland spelarna. Shooter börjar med att placera en insats på ”Pass Line” eller ”Don’t Pass Line”. Andra spelare kan också placera sina satsningar.

Come Out Roll:

Shooter inleder spelet med att kasta tärningarna, vilket kallas ”Come Out Roll”. Om summan av tärningarna är 7 eller 11, vinner Pass Line-insatserna och Don’t Pass Line-insatserna förlorar. Om summan är 2, 3 eller 12 (kallas Craps), förlorar Pass Line-insatserna, medan Don’t Pass Line-insatserna vinner (utom vid 12, som ofta resulterar i oavgjort).

Etablera en punkt:

Om summan av Come Out Roll är 4, 5, 6, 8, 9 eller 10, etableras detta värde som en ”punkt”. Målet för shootern är nu att kasta samma punkt igen innan de kastar en 7.

Fortsatta kast:

Shootern fortsätter att kasta tärningarna tills de antingen kastar punkten igen eller en 7. Om shootern kastar punkten innan en 7, vinner Pass Line-insatserna och Don’t Pass Line-insatserna förlorar. Om shootern kastar en 7 innan punkten, förlorar Pass Line-insatserna och Don’t Pass Line-insatserna vinner.

Satsningar under spelet: Medan shootern kastar tärningarna, kan spelare placera ytterligare satsningar på olika utfall, såsom ”Come” och ”Don’t Come” insatser, ”Place” insatser, ”Field” insatser, ”Proposition” insatser och andra. Varje satsning har sina egna regler och utbetalningar.

Ny shooter:

När shootern kastar en 7 och avslutar sin tur, går tärningarna till nästa spelare i tur, som blir den nya shootern. Spelet fortsätter på samma sätt.

Craps kan vara komplicerat för nybörjare på grund av det stora antalet satsningar och regler, men grundläggande satsningar som Pass Line och Don’t Pass Line är relativt enkla att förstå. För att bli en skicklig Craps-spelare rekommenderas det att lära sig de olika insatsalternativen och deras odds innan man börjar spela på ett casino.