Hur spelar jag kortspelet Fyrmanswhist

Fyrmanswhist, även kallat ”Hund” eller ”Ruter sju”, är en svensk variant av Whist och spelas med fyra deltagare. Spelet spelas med en standardkortlek om 52 kort.

Här är en grundläggande guide för att spela Fyrmanswhist:

Förberedelser:

Blanda kortleken och dela ut 12 kort till varje spelare, så att det blir fyra kort kvar. Lägg dessa fyra kort i en hög på bordet och vänd upp det översta kortet. Färgen på det uppåtvända kortet blir trumffärgen för den aktuella omgången.

Budgivning:

Spelarna ska nu titta på sina kort och bestämma hur många stick de tror att de kan vinna under omgången. Varje spelare bjuder på ett antal stick, från noll till 12, och bjuder sker medurs, börjande med spelaren till vänster om givaren. Spelaren med det högsta budet vinner budgivningen och får plocka upp de fyra korten från bordet, lägga dem i sin hand och sedan lägga tillbaka fyra valfria kort från sin hand på bordet.

Spela ut korten:

Spelaren till vänster om givaren startar första sticket genom att spela ut ett kort. Spelet fortsätter medsols, och varje spelare måste följa den ledande färgen om möjligt. Om en spelare inte har något kort i den ledande färgen kan de spela ett kort i en annan färg eller spela ett trumfkort. Trumfkorten slår alla andra kort i de andra färgerna.

Vinnande stick:

Den spelare som spelar det högsta kortet i den ledande färgen, eller det högsta trumfkortet om något spelas, vinner sticket. Den spelaren samlar in korten och startar nästa stick.

Poängräkning:

Efter att alla 12 stick har spelats räknar spelarna antalet stick de har vunnit. Om en spelare har vunnit lika många stick som de bjudit, får de poäng motsvarande det antalet stick de bjudit på (om de bjudit 0 får de 5 poäng). Om en spelare har vunnit fler eller färre stick än de bjudit, får de inga poäng för den omgången.

Nya omgångar:

Givaren roterar medsols, och en ny omgång börjar med ny kortutdelning och ny trumffärg. Spelet fortsätter tills någon spelare når en förutbestämd poänggräns, till exempel 25 poäng. Den spelare som först når poänggränsen vinner.

Regler och poängsystem kan variera beroende på lokala traditioner och preferenser.