Hur spelar jag kortspelet Jamaica

Jamaica är ett bräd- och kortspelet för 2-6 spelare, designat av Malcolm Braff, Bruno Cathala och Sébastien Pauchon. Spelet utspelar sig i karibiska sjöar där spelarna tävlar som pirater som försöker samla guld, skattkistor och kanonkulor för att bli den mest framgångsrika piraten.

Notera att detta inte är ett traditionellt kortspelet utan ett brädspel som också använder kort.

För att spela Jamaica, följ dessa steg:

  1. Förbered spelet: Sätt upp spelplanen, placera piratskeppen vid Port Royal och placera guld, skattkistor och kanonkulor bredvid brädet.
  2. Ge ut startmaterial: Varje spelare får ett skepp, en skeppskarta, tre guldmynt, tre kanonkulor och en uppsättning skeppskort.
  3. Välj kapten: Välj en startkapten genom att ge den personen kaptenens kort och kompassbrickan. Kaptenen börjar varje runda genom att kasta tärningarna och bestämmer hur de ska användas för alla spelare.
  4. Spelrundor: Spelet består av en serie rundor där spelarna turas om att vara kapten. I varje runda gör spelarna följande:

a. Kaptenen kastar de två tärningarna och beslutar vilken tärning som ska användas för morgonaktionen och vilken för kvällsaktionen.

b. Alla spelare väljer samtidigt ett av sina skeppskort och placerar det med framsidan nedåt på bordet. När alla har valt sina kort vänder de samtidigt upp dem.

c. Spelarna utför sedan sina morgonaktioner baserat på deras uppvända kort och den tärning kaptenen valde för morgonaktionen. Aktionerna kan vara att segla framåt, ladda kanonkulor eller samla guld.

d. Därefter utför spelarna sina kvällsaktioner baserat på samma uppvända kort och den tärning kaptenen valde för kvällsaktionen.

e. När alla spelare har utfört sina aktioner skickas kaptenens kort och kompassbrickan medurs till nästa spelare som blir kapten för nästa runda.

  1. Strider: Om två spelare hamnar på samma ruta måste de strida genom att rulla en tärning och lägga till antalet kanonkulor de vill använda. Den spelare med högst totalt värde vinner striden, och förloraren tvingas flytta tillbaka till en tidigare ruta. Vinnaren kan också ta en resurs från förloraren.
  2. Skattkistor: Om en spelare landar på en ruta med en skattkista plockar de upp den och får välja en skattkort. Skattkorten kan innehålla fördelar eller nackdelar för spelaren.
  3. Spelets slut: När en spelare når Port Royal igen