Hur spelar jag kortspelet Pinochle

Pinochle är ett klassiskt kortspel som spelas med en speciallek av 48 kort. Leken består av två kopior av varje kort i färgerna spader, hjärter, ruter och klöver. Varje färg har nio, tio, knekt, dam, kung och ess (ingen två till åtta). Pinochle kan spelas av 2, 3 eller 4 spelare, men det mest populära formatet är ”partnerskapspinochle” där 4 spelare bildar två lag av två personer vardera.

Här är en grundläggande guide för att spela partnerskapspinochle:

  1. Kortens rangordning: Korten rankas från högsta till lägsta i följande ordning: Ess, Tio, Kung, Dam, Knekt, Nio.
  2. Dela ut korten: Dela ut 12 kort till varje spelare i grupper om tre. Det ska finnas fyra kort kvar som bildar ”kittet”.
  3. Auktion: Börja budgivningen för att avgöra vilket lag som får kontroll över ”kittet” och välja trumffärgen. Spelarna bjuder i tur och ordning, och det högsta budet vinner. Spelaren som vinner auktionen får ta upp ”kittet” och lägga till det i sin hand. Sedan måste de kasta fyra kort och lägga dem åt sidan utan att visa dem för motståndarna.
  4. Trumffärgen: Spelaren som vann auktionen annonserar trumffärgen som gäller för den aktuella omgången. Trumffärgen är den högsta rangordningen i spelet och kan användas för att vinna stick som innehåller andra färger.
  5. Melding: Spelarna visar nu sina melds (kombinationer av kort som ger poäng) genom att lägga dem på bordet. Det finns olika melds, inklusive runs, pinochles, äktenskap och rundtrippor. Poängen för varje meld noteras av respektive lag.
  6. Spela stick: Spelaren till vänster om dealern börjar genom att spela ut ett kort. De andra spelarna spelar sedan ut ett kort i tur och ordning medurs. De måste följa den ledande färgen om möjligt; om de inte kan, kan de spela en trumf eller ett kort i en annan färg. Den som spelar det högsta kortet i den ledande färgen eller det högsta trumfkortet (om någon används) vinner sticket.
  7. Poäng: När alla 12 stick har spelats räknar lagen sina poäng. Poäng ges för att vinna stick och för att ha vissa kort i sticken (t.ex., Ess, Tio, Kung). Lägg ihop poängen för melds och stick för att få den totala poängen för varje lag. Först till 150 poäng (eller annan överenskommen gräns) vinner.

Det finns variationer av Pinochle, och reglerna