Hur spelar jag Patiensen La Belle Lucie?

La Belle Lucie, även känd som The Fan, är en patiens som spelas med en standardkortlek på 52 kort.

Här är en grundläggande beskrivning av hur man spelar La Belle Lucie:

Förberedelse:

Börja med att blanda kortleken noggrant. Lägg ut 18 högar med tre kort i varje hög, alla med framsidan uppåt. De återstående kortet placeras i en ensam hög. Totalt har du nu 19 högar på spelplanen.

Målet med spelet:

Målet med La Belle Lucie är att flytta alla kort från spelplanen till fyra grundkortshögar, en för varje färg (hjärter, ruter, klöver och spader). Grundkortshögarna byggs upp i ordning från ess till kung.

Spelregler: För att spela La Belle Lucie, följ dessa regler: a. Bygga kolumner: På spelplanen kan du endast flytta det översta kortet från varje hög. Du kan flytta ett kort till en annan hög om det har samma färg och är en rang lägre än det översta kortet i målhögen. Till exempel, om det översta kortet i målhögen är en klöver 8, kan du placera en klöver 7 ovanpå den. b. Flytta kort till grundkortshögarna: När du har ett ess, kan du placera det i en av de fyra grundkortshögarna. Sedan bygger du uppåt i ordning inom samma färg, från två till kung. c. Omgruppera kort: Om du fastnar och inte kan göra några fler drag, får du möjlighet att omgruppera korten en gång. För att omgruppera, samla alla kort från spelplanen och blanda dem. Lägg sedan ut 18 nya högar med tre kort i varje hög och ett ensamt kort i en 19:e hög. Fortsätt spela som tidigare. Observera att du endast får omgruppera en gång per spel.

Avsluta spelet:

Spelet är vunnet när alla kort har flyttats till grundkortshögarna. Om du inte kan göra några fler drag och har redan omgrupperat en gång, är spelet förlorat.

La Belle Lucie är en patiens som kräver både tur och strategi. Genom att öva och utveckla strategier för att göra effektiva drag kan du bli en bättre La Belle Lucie-spelare och öka dina chanser att vinna.