Hur spelar jag kortspelet 6 Som Tar

”6 Som Tar” (även kallat ”6 nimmt!” eller ”6 som tar!”), är ett kortspel som skapades av tysken Wolfgang Kramer. Spelet spelas med 2-10 spelare och består av en speciallek med 104 kort, numrerade från 1 till 104, där varje kort har en varierande mängd tjurrar (tjurhuvuden) på sig. Målet med spelet är att ha så få tjurar som möjligt i sin samling när spelet är över. Här är en grundläggande guide för att spela ”6 Som Tar”:

Förberedelser:

  • Blanda de 104 korten och dela ut 10 kort till varje spelare.
  • Lägg ut de fyra första korten från kortleken i en rad på bordet, dessa bildar de fyra startkorten i rader.

Spelregler:

  • Alla spelare väljer samtidigt ett kort från sin hand och lägger det med framsidan nedåt på bordet.
  • När alla spelare har lagt ner sitt valda kort, vänds alla kort uppåt samtidigt.
  • Spelarna placerar sina kort på bordet i nummerordning, från lägst till högst. Varje kort läggs till i en rad där kortet är högre än det sista kortet i raden, men lägre än alla andra kort i de andra raderna. Om det finns flera rader där kortet kan placeras, välj den raden med det högsta kortet som det kan läggas bakom.
  • Om en spelare har lagt ett kort som är lägre än alla sista korten i raderna, måste den spelaren välja en rad att ta och ersätta det sista kortet i raden med sitt kort. Den tagna raden läggs sedan i spelarens samling av tjurar.
  • Om en spelare lägger det sjätte kortet i en rad, tar den spelaren alla fem tidigare korten i raden och ersätter det sista kortet i raden med sitt kort. De tagna korten läggs i spelarens samling av tjurar.

Spelets gång:

  • Spelet fortsätter på detta sätt, med spelarna väljer och placerar kort i varje runda, tills alla 10 kort har spelats ut från varje spelares hand.
  • Efter alla kort har spelats ut räknar varje spelare antalet tjurar i sin samling.

Att vinna:

  • Spelet kan spelas över flera omgångar, där spelarna får en ny hand med 10 kort efter varje omgång. När en spelare nått eller överstigit en överenskommen gräns för tjurar (t.ex. 66 tjurar), avslutas spelet och den spelare med minst antal tjurar vinner.

Det finns också en variation av spelet där spelarna spelar med en poänggräns istället för att spela över flera omgångar. I denna variation vinner den spelare som har minst antal tjurar när någon spelare når poänggränsen.