Hur spelar jag Patiensen Flower Garden?

Flower Garden är en patiens som spelas med en standardkortlek på 52 kort.

Här är en grundläggande beskrivning av hur man spelar Flower Garden:

Förberedelse:

Börja med att blanda kortleken noggrant. Lägg ut korten på bordet i åtta kolumner, där varje kolumn har sex kort. De översta fyra korten i varje kolumn vänds med framsidan uppåt, och de två nedersta korten vänds med framsidan nedåt. De återstående 16 korten placeras i en hög vid sidan av spelplanen, kallad ”buketten”.

Målet med spelet:

Målet med Flower Garden är att flytta alla kort från spelplanen och buketten till fyra grundkortshögar, en för varje färg (hjärter, ruter, klöver och spader). Grundkortshögarna byggs upp i ordning från ess till kung.

Spelregler:

För att spela Flower Garden, följ dessa regler: a. Bygga kolumner: På spelplanen kan du bygga neråt i kolumner med samma färg. Till exempel, om du har en klöver 7, kan du placera en klöver 6 ovanpå den. Fortsätt att bygga kolumnerna i avtagande ordning. b. Flytta kort: Du kan flytta det översta kortet i en kolumn till en annan kolumn om det kan placeras på ett kort med samma färg och en rang högre, eller om kolumnen är tom. c. Använda buketten: Du kan flytta det översta kortet från buketten till en kolumn om det kan placeras på ett kort med samma färg och en rang högre, eller om kolumnen är tom. Du får bara använda det översta kortet i buketten vid varje tillfälle. d. Flytta kort till grundkortshögarna: När du har ett ess, kan du placera det i en av de fyra grundkortshögarna. Sedan bygger du uppåt i ordning inom samma färg, från två till kung.

Avsluta spelet:

Spelet är vunnet när alla kort har flyttats till grundkortshögarna. Om du inte kan göra några fler drag och buketten är tom, är spelet förlorat.

Flower Garden är en patiens som kräver både tur och strategi. Genom att öva och utveckla strategier för att göra effektiva drag kan du bli en bättre Flower Garden-spelare och öka dina chanser att vinna.