Hur spelar jag Patiensen Kungen

Kungen, även känd som King Albert, är en patiens som spelas med en standardkortlek på 52 kort.

Här är en grundläggande beskrivning av hur man spelar Kungen:

Förberedelse:

Börja med att blanda kortleken noggrant. Lägg ut nio kolumner med kort på bordet. Placera ett kort i den första kolumnen, två kort i den andra kolumnen och så vidare upp till nio kort i den nionde kolumnen. Alla kort ska vara med framsidan uppåt. De återstående 16 korten bildar en hög som kallas för talongen.

Målet med spelet:

Målet med Kungen är att flytta alla kort från spelplanen och talongen till fyra grundkortshögar, en för varje färg (hjärter, ruter, klöver och spader). Grundkortshögarna byggs upp i ordning från ess till kung.

Spelregler:

För att spela Kungen, följ dessa regler: a. Bygga kolumner: På spelplanen bygger du kolumner med kort i avtagande ordning och växlande färger. Till exempel kan du placera en ruter 7 på en klöver 8, men inte på en hjärter 8. Du får flytta ett kort eller en sekvens av kort till en annan kolumn om det första sekvenskortet passar på det översta kortet i målkolumnen. b. Använda talongen: Du kan använda ett kort från talongen när som helst, men du får bara gå igenom talongen en gång. När du har använt ett kort från talongen, kan du inte lägga tillbaka det. c. Flytta kort till grundkortshögarna: När du har ett ess, kan du placera det i en av de fyra grundkortshögarna. Sedan bygger du uppåt i ordning inom samma färg, från två till kung. d. Tomma kolumner: När en kolumn blir tom, kan du placera vilket som helst kort eller en sekvens av kort i den tomma kolumnen.

Avsluta spelet:

Spelet är vunnet när alla kort har flyttats till grundkortshögarna. Om du inte kan göra några fler drag och talongen är tom, är spelet förlorat.

Kungen är en patiens som kräver både tur och strategi. Genom att öva och utveckla strategier för att göra effektiva drag kan du bli en bättre Kungen-spelare och öka dina chanser att vinna.