Hur spelar jag Patiensen 40 Rövarna

40 Rövarna är en patiens som spelas med två standardkortlekar på totalt 104 kort.

Här är en grundläggande beskrivning av hur man spelar 40 Rövarna:

  1. Förberedelse: Börja med att blanda de två kortlekarna noggrant. Lägg ut 13 kolumner med kort på bordet, där varje kolumn innehåller fyra kort med framsidan uppåt. De återstående 39 korten bildar en hög som kallas för talongen.
  2. Målet med spelet: Målet med 40 Rövarna är att flytta alla kort från spelplanen och talongen till åtta grundkortshögar, en för varje färg (hjärter, ruter, klöver och spader). Grundkortshögarna byggs upp i ordning från ess till kung.
  3. Spelregler: För att spela 40 Rövarna, följ dessa regler: a. Bygga kolumner: På spelplanen bygger du kolumner med kort i avtagande ordning och samma färg. Till exempel kan du placera en ruter 7 på en ruter 8, men inte på en hjärter 8. Du får flytta ett kort eller en sekvens av kort i samma färg och ordning till en annan kolumn om det första sekvenskortet passar på det översta kortet i målkolumnen. b. Använda talongen: Du kan använda kort från talongen för att para ihop med kort på spelplanen eller grundkortshögarna. Du får vända ett kort åt gången från talongen och använda det om möjligt. Om du inte kan använda det, lägger du det i en avfallshög och fortsätter med nästa kort i talongen. Du får bara gå igenom talongen en gång. c. Flytta kort till grundkortshögarna: När du har ett ess, kan du placera det i en av de fyra grundkortshögarna. Sedan bygger du uppåt i ordning inom samma färg, från två till kung. d. Tomma kolumner: När en kolumn blir tom, kan du placera vilket som helst kort eller en sekvens av kort i den tomma kolumnen.
  4. Avsluta spelet: Spelet är vunnet när alla kort har flyttats till grundkortshögarna. Om du inte kan göra några fler drag och talongen är tom, är spelet förlorat.

40 Rövarna är en patiens som kräver både tur och strategi. Genom att öva och utveckla strategier för att göra effektiva drag kan du bli en bättre 40 Rövarna-spelare och öka dina chanser att vinna.