Hur spelar jag Patiensen Simple Simon

Simple Simon är en patiens som spelas med en standardkortlek på 52 kort. Det är en variant av Spindelharpan och är lite enklare än dess föregångare.

Här är en grundläggande beskrivning av hur man spelar Simple Simon:

Förberedelse:

Börja med att blanda kortleken noggrant. Lägg ut 9 kolumner med kort på bordet. Placera ett kort i den första kolumnen, två kort i den andra kolumnen och så vidare upp till nio kort i den nionde kolumnen. Alla kort ska vara med framsidan uppåt.

Målet med spelet:

Målet med Simple Simon är att flytta alla kort från spelplanen till fyra grundkortshögar, en för varje färg (hjärter, ruter, klöver och spader). Grundkortshögarna byggs upp i ordning från ess till kung.

Spelregler:

För att spela Simple Simon, följ dessa regler: a. Bygga kolumner: På spelplanen bygger du kolumner i avtagande ordning, men endast med kort av samma färg. Till exempel kan du placera en ruter 7 på en ruter 8, men inte på en hjärter 8. Du får flytta en eller flera kort i en sekvens till en annan kolumn om den första sekvenskortet passar på det översta kortet i målkolumnen. b. Tomma kolumner: När en kolumn blir tom, kan du placera vilket som helst kort eller en sekvens av kort i den tomma kolumnen. c. Flytta kort till grundkortshögarna: När du har ett ess, kan du placera det i en av de fyra grundkortshögarna. Sedan bygger du uppåt i ordning inom samma färg, från två till kung.

Avsluta spelet:

Spelet är vunnet när alla kort har flyttats till grundkortshögarna. Om du inte kan göra några fler drag, är spelet förlorat.

Simple Simon är en patiens som kräver både tur och strategi. Genom att öva och utveckla strategier för att göra effektiva drag kan du bli en bättre Simple Simon-spelare och öka dina chanser att vinna.