En stege i poker

En stege (straight) är en pokerhand som består av fem kort i sekventiell ordning, oavsett färg. Det är en av de starkare händerna i poker och rankas högre än triss (tre lika) men lägre än kåk (ett par och tre lika).

En exempel på en stege är 5-6-7-8-9, där korten är i sekventiell ordning men kan vara av blandade färger. Den högsta möjliga stegen är A-K-Q-J-T, kallad ”Broadway” (där esset räknas som högt kort), och den lägsta möjliga stegen är A-2-3-4-5, kallad ”Wheel” eller ”Bicycle” (där esset räknas som lågt kort).

Observera att i de flesta pokervarianter, som Texas Hold’em och Omaha, är stegen inte rundgående. Det innebär att en hand som består av K-A-2-3-4 inte räknas som en stege eftersom korten inte är i kontinuerlig sekventiell ordning.