Kortspel för en – Spela kort med dig själv

Att spela kortspel för en person, även kallat patiensspel eller solitärspel, kan vara ett trevligt sätt att fördriva tiden och utmana dig själv mentalt.

Här är några populära kortspel som är utformade för en spelare:

Klondike Patiens:

Det mest kända och klassiska solitärkortsspelet, där målet är att sortera alla korten i fyra högar i ordning från ess till kung i varje färg. Spelaren arrangerar korten i sju kolumner och flyttar korten mellan kolumnerna för att frigöra de kort som behövs för att bygga upp högarna.

Spider Patiens:

Spelet spelas med två kortlekar, och målet är att ordna alla korten i kolumnerna i ordning från kung till ess i samma färg. När en komplett sekvens är klar, tas den bort från spelplanen. Målet är att avlägsna alla korten.

FreeCell Patiens:

Detta spel liknar Klondike Solitaire, men alla kort är synliga från början, och det finns fyra ”fria celler” där spelaren kan tillfälligt lagra kort. Målet är att flytta alla korten till de fyra högarna, i ordning från ess till kung i varje färg.

Pyramid Patiens:

Spelet börjar med en pyramid av kort, och målet är att avlägsna alla korten från pyramiden genom att para ihop kort som har en kombinerad summa av 13. En spelare kan endast använda kort som är helt synliga och inte täckta av andra kort.

Golf Patiens:

Spelet spelas med en enkel kortlek och består av sju kolumner med kort. Målet är att flytta alla korten till en avlägsningshög genom att spela kort som är en högre eller lägre rang än det översta kortet i avlägsningshögen.

Tri-Peaks Patiens:

Spelet består av tre toppar av kort som är ordnade i en pyramidform. Målet är att flytta alla korten till en avlägsningshög genom att spela kort som är en högre eller lägre rang än det översta kortet i avlägsningshögen.

Dessa är bara några exempel på enpersons-kortspel som du kan spela. Det finns många fler varianter av solitär att utforska, både med en tra