Ingen onlinepoker eller casino i New York 2023

Trots tidigare förhoppningar om att delstaten skulle godkänna lagstiftning för online casino och poker, kommer det inte att ske under 2023. Varken senaten eller kammaren inkluderade förslag om online poker och kasinospel i sina budget rekommendationer, och det verkar inte finnas någon rörelse på området under året.

Den ledande förespråkaren för onlinespelslagstiftning i församlingen, Gary Pretlow, lämnade sitt förslag utanför budgetpresentationen, och senator Joe Addabbo verkar vara den enda som aktivt förespråkar lagstiftning. New York följer i Kaliforniens fotspår genom att upprepade gånger misslyckas med att reglera onlinekasino och poker, även om de har godkänt sportvadslagning.

Om New York skulle reglera onlinekasino och poker, skulle det troligen bli marknadsledare tack vare sin befolkningsstorlek. Grannstater som New Jersey och Pennsylvania har redan reglerat spelindustrin, och med fler stater som överväger att göra detsamma riskerar New York att förlora betydande intäkter. Om New York skulle gå samman med andra stater i Tri-State-området skulle det skapa en stor spelarpool för onlinepoker och kasinon.

Trots detta verkar det som att förespråkare för onlinespel och poker i New York har många hinder att övervinna innan lagstiftning kan gå igenom. Det är osäkert om någon framsteg kommer att göras 2024, eftersom fokus ligger på kasinoexpansion. Under tiden fortsätter New York att förlora potentiella intäkter till andra stater som har reglerat onlinekasino och poker.