Vändåtta

Vändåtta

Vändåtta går ut på att bli av med alla sina kort så snabbt som möjligt. Spelet börjar med att alla deltagare får sju kort. Återstående kort bildar talong på bordet och översta kortet läggs bredvid talongen för att bilda hög. Den som börjar lägger ett kort på högen och detta kort ska ha samma valör eller färg som det kort som redan ligger där. Har man fler kort av samma valör får man lägga alla samtidigt. Har man inget kort som passar får han dra kort ur talongen, men max tre kort. När någon lägger ett ess måste de andra spelarna dra ett kort från talongen. Om en spelare lägger en åtta får han bestämma vilken färg och valör den ska gälla för. Kort på handen efter spelets slut ges straffpoäng (åttor 25 poäng, ess 15 poäng, tior 10 poäng, klädda kort 10 poäng och övriga kort 5 poäng) och vinnaren blir den som har minst poäng.