Gin rummy

Spela kort - spela Gin RummyDetta kortspel som även kallas för Gin bara tillhör den så kallade Rummy-familjen som även består av andra kortspel. Man är två personer som spelar och man använder sig av en vanlig kortlek på 52 kort utan jokrar.

 
Gin rummy går ut på att samla på tretal, fyrtal och stegar i färg, även om det kan verka vara väldigt enkelt så krävs det ganska mycket strategi när man spelar. Ibland spelar man detta kortspel i andra varianter där det kan vara fler spelare men då behöver man även fler kortlekar. För fyra spelare behövs det två kortlekar, för spel med upp till sex deltagare behöver man tre kortlekar och så vidare.

Reglerna

I Gin rummy räknar man ess som det lägsta kortet med ett värde av ett, de oklädda korten har samma värde som deras siffra och de klädda korten är värda tio poäng vardera. Gin rummy går alltså ut på att samla serier med minst tre kort som antingen har samma värde eller som bildar en stege. När en spelares alla kort på hand ingår i serier så kan den spelaren säga Gin.
 
Spelet börjar med att alla spelare får 10 kort på hand och de kort som blir över lägger man i en dold hög på mitten av bordet. Sedan vänder man upp det översta kortet i högen och lägger det bredvid öppet. Nu börjar den spelaren som inte delade ut korten med att välja om han eller hon vill ha det uppvända kortet från högen eller inte. Om den första spelaren inte tar det så ges den andra möjligheten att göra det. Skulle det nu bli så att ingen av spelarna väljer att ta det så tar den första spelaren det översta kortet från högen och den första omgången har satt igång.
 
Nu fortsätter spelet med omgångar där spelaren väljer mellan att ta upp det öppna kortet bredvid högen eller ta det översta kortet från högen. En omgång tar slut när spelaren väljer ett kort från sin hand och placerar det på toppen av den uppvända högen på bordet, då är det den andras tur. Så fortsätter spelet tills högen av kort tar slut eller tills en spelare ”knackar”, för att kunna knacka så får den spelaren inte ha mer än 10 poäng på sina överblivna kort, dem som inte ingår i serier. När en omgång är slut så räknas alla poäng som inte ingår i några serier, den spelare som har minst poäng ”över” vinner. Om en spelare ”knackar” och samtidigt har Gin, så får han eller hon en bonus på 20 poäng. Skulle den spelare som inte knackade ha lika mycket poäng ”över” eller lägre så vinner den spelaren istället och får en bonus på 10 poäng. Man brukar spela Gin rummy upp till 100 poäng.