Chicago

Chicago

Chicago uppfanns i Sverige under 1980-talet. Det är ett sticktagningsspel influerat av poker. Man spelar ofta med insatser. Spelet börjar med att alla deltagare får fem kort var och sedan får man göra ett byte. Man får poäng beroende på pokerhand. Exempelvis ger ett par ett poäng, två par två poäng, stege fyra poäng, färg fem poäng, kåk sex poäng och fyrtal åtta poäng. Efter första bytet och poängsättningen så upprepas detta två gånger till, därefter spelas stickspel med de fem kort man har på hand och målet är då att vinna sista sticket. Den spelare som hamnar över 52 poäng vinner. Ofta används köpstopp, vilket innebär att när en spelare uppnått 42 poäng får han eller hon inte längre byta sina kort. Innan första kortet spelas ut i stickspelet kan en spelare ropa ”chicago”. Det innebär att man lägger första kortet i utspelet och därefter måste man vinna varje stick. Om man gör det får man 15 poäng, misslyckas man får man 15 minuspoäng.